Eesti Psoriaasiliidu üldkogu aastakoosolek toimub 05.märtsil 2011 algusega kell 10.00  Tallinnas, Toompuiestee 10 saalis.

09.30  Osalejate registreerimine

10.00 – 12.30  ÜLDKOGU AASTAKOOSOLEK:

  1. 2010. majandusaasta aruanne ja selle kinnitamine
  2. 2010.aasta revisjonikomisjoni aruanne
  3. 2011.aasta finantsplaan ja selle kinnitamine
  4. Uue juhatuse valimine
  5. Uue revisjonikomisjoni valimine

12.30 – vaheaeg (lõuna ja ravikosmeetikatoodete soetamise võimalus soodsamate

                            hindadega ning sularahas)

             Samal ajal toimub uue juhatuse esimene koosolek, kus pannakse paika ametid 

             ja tööülesanded.

 14.00 ÜLDKOGU AASTAKOOSOLEK JÄTKUB...

  1. Üldkogu teavitamine juhatuse koosoleku otsustest
  2. Jooksvad küsimused (liikmemaksu võlgnikest, lähiaja sündmustest jm.)

Lisainfo tel. 50 52 455 (Georg Jurkanov), e-mail: georg.jurkanov@gmail.com

…………………………………………………………………………………………

NB!  Kui Sul pole võimalik koosolekul osaleda, palun volita ennast esindama Sinu usaldust vääriv liidukaaslane. Nii toimides aitad Sa vältida kulutusi, mis paratamatult tuleb Eesti Psoriaasiliidul kanda, kui kvoorumi puudumisel koosolek edasi lükatakse. Selleks palun täida alljärgne volikiri  ja saada postiga Eesti Psoriaasiliidu’le aadressil:  Toompuiestee 10,  TALLINN 10137. 

EESTI  PSORIAASILIIT 

Lihtvolikiri

Mina, Eesti Psoriaasiliidu liige………………………………………………………….

volitan  Eesti Psoriaasiliidu üldkogu aastakoosolekul 05.märtsil 2011.a. mind hääleõiguslikult esindama  Eesti Psoriaasiliidu liiget…………………………………………………….

“…………….”  2011.a.                                          …………………………………….

                                                                               Allkiri