EESTI PSORIAASILIIT         

               KUTSUB TEABEPÄEVALE

Eesti Psoriaasiliit koostöös Psoriaasiliidu Saaremaa tugirühmaga korraldab

06.juunil 2012 algusega kell 15.00 aadressil Pikk tn.39, Kuressaare (Saaremaa Puuetega Inimeste Koda) teabepäeva psoriaasihaigetele ja teistele huvilistele.

Päevakava:

15.00 – pr.Mare Laeks „Psoriaasihaige kogemused ja soovitused organismi

             puhastamiseks. Psoriaasiravi loodustoodete abil“ 

Tervisespetsialist ja Eesti Psoriaasiliidu liige tutvustab positiivseid kogemusi psoriaasiravist, psoriaasihaige toimetulekust ja tervislikust toitumisest.  

17.00  -hr.Georg Jurkanov – „Mida annab psoriaasihaigetele Eesti Psoriaasiliit ?“

Eesti Psoriaasiliidu juhatuse esimees räägib ühingu töödest-tegemistest

          ja arenguperspektiividest.

          Samas teeme juttu uutest ravikosmeetika toodetest.

          Saaremaa tugirühma liikmed räägivad ühingu kohaliku ühingu tööst.

Korraldajad jätavad endale õiguse teha programmis muudatusi.

PSORIAASILIIDU SAAREMAA OSAKONNA LIIKMETE ÜLDKOOSOLEK

Kell 18.00 algab üldkoosolek, mille päevakorras on:

–         2011.majandusaasta aruande kinnitamine

–         uue juhatuse valimine

–         jooksvad küsimused

Aktiivsele osavõtule lootes !!!

Eesti Psoriaasiliit, Psoriaasiliidu Saaremaa Osakond

Lisainfo ja registreerimine tel.  50 52 455   (Georg Jurkanov)

                                           tel. 53 313 463   (Paul Liiv)

                                           tel. 53 303 702   (Veronika Allas)