Psoriaasi teemaline ümarlaud Haigekassas

19. juunil toimus Eesti Psoriaasiliidu initsiatiivil Haigekassas ümarlaud, kus arutati psoriaasihaigete olukorda, ravi viise, võimalikke kaasuvaid haigusi ning ravi rahastamist.

Arutelul osalesid Eesti Psoriaasiliidu juht Georg Jurkanov, patsient Krister Põllupüü, dr Maigi Eisen, dr Külli Kingo, Haigekassa Ravimiosakonna juhataja Erki Laidmäe ja Haigekassa  ravi rahastamise talituse juht Anneli Taal.

Põhifookuses oli psoriaasiravi olemasolevad võimalused ja perspektiiv.

Olulisim, mida Eesti Psoriaasiliit ümarlauda korraldades silmas pidas:

–         Psoriaasiliit seisab psoriaasihaigete õiguste eest ja teeb kõik endast oleneva, et korraldada asjakohase info vahendamist ning õigeaegset viimist liikmeteni

–         Psoriaasi saab edukalt ravida ja sümptomeid kontrolli all hoida

–         Tänapäevaseid raviskeeme järgides saavad patsiendid elada täisväärtuslikku elu

–         Kui palju haigetest saab tegelikult vajaminevat ravi?

–         Kui suur on psoriaasiravile eraldatav eelarve 2013? Kuidas otsustatakse, kas inimesele saab bioloogilist ravi määrata või mitte?

–         Milline saab olema 2014 ravi eelarve ja mille alusel see otsustatakse?

–         Kuidas jõuda selleni, et haigetele võimaldatakse ravi, mis aitab neil olla ühiskonna täisväärtuslikud liikmed?

Ülevaade ümarlaual arutletud teemadest:

Georg Jurkanov tutvustas Eesti Psoriaasiliidu tegevusi, patsiendiuuringu tulemusi viimasel kahel aastal ning kirjeldas liikmetelt saadud tagasisidet.

Patsient ja liidu liige Krister Põllupüü rääkis oma elust (20 a) psoriaasiga, mida ta on tundud, läbi elanud ja kuidas igapäevaelus hakkama saada.

Dermatoloog prof. Külli Kingo, Tartu Ülikooli Kliinikumist selgitas osalejatele psoriaasiravi põhimõtteid, psoriaasiga kaasuvaid haigusi ning kirjeldas dermatoloogia elukvaliteedi indeksit (DLQI).

Dermatoloog dr Maigi Eisen Põhja-Eesti Regionaalhaiglast tõi välja arvutused, mis näitavad psoriaasiravi kuluefektiivsust erinevatest aspektidest vaadatuna. Mõlemad doktorid rääkisid oma igapäevatööst, kokkupuudetest patsientidega ning tõid esile põhilised murekohad.

Haigekassa esindajad kuulasid ettekandeid ning esitasid täpsustavaid küsimusi.

Tagasiside on konstruktiivne ning nende huvi psoriaasi bioloogilise ravi kättesaadavamaks muutmiseks tuntav.

Lepiti kokku, et arstid edastavad Haigekassa ametnikele täpsustavat infot psoriaasiravi rahastamise ja raviviiside praktika osas teistes Euroopa riikidest, et saada parem ülevaade ning teha meie olusid arvestades parimad bioloogilise ravi rahastamise otsused järgnevateks aastateks.

Täpsem info seminaril arutatud teemade osas Eesti Psoriaasiliidu juhilt Georg Jurkanovilt.