KUTSE EESTI   PSORIAASILIIDU  ÜLDKOGU KOOSOLEKULE

Eesti Psoriaasiliidu üldkogu koosolek ja sellele järgnev tervisekoolitus toimuvad  15.aprillil 2012 algusega kell 10.00  Tallinnas, Toompuiestee 10 saalis.

09.30  Osalejate registreerimine, ravikosmeetikatoodete ostuvõimalus

10.00 – 12.15  ÜLDKOOSOLEK:

  1. Eesti Psoriaasiliidu 2012 – 2016 arengukava kinnitamine
  2. Liikmemaksu võlglaste liidu nimekirjast väljaarvamine
  3. Majandusaasta aruanne 2011 ja selle kinnitamine
  4. 2012.aasta finantsplaani tutvustamine
  5. Jooksvad küsimused

12.30 – LÕUNA

TERVISEKOOLITUSE OSA:

13.00 – pr. Tiina Koidu – „Avene anti-redness tootesari“

             OÜ SN Group esindaja tutvustab uusi tooteid punetavale nahale

             sarjast Avene. Tooteid on võimalik soetada ka kohapeal.

13.30 –  pr.Jelena Iljina – „MIRRA loodustooted abiks psoriaasihaigele“

              Tervisespetsialist räägib psoriaasihaigetele soovitavast organismi

               puhastamise kuurist, maksafunktsiooni ja immuunsüsteemi tugevdamisest.

              Samas toimub MIRRA loodustoodete ja nende rolli tutvustus psoriaasiga

              paremaks toimetulekuks. Tooteid on võimalik soetada ka kohapeal.

16.30 – päeva lõpetamine 

Lisainfo tel. 50 52 455 (Georg Jurkanov), e-mail: georg.jurkanov@gmail.com

…………………………………………………………………………………………

NB!  Kui Sul pole võimalik koosolekul osaleda, palun volita ennast esindama Sinu usaldust vääriv liidukaaslane. Nii toimides aitad Sa vältida kulutusi, mis paratamatult tuleb Eesti Psoriaasiliidul kanda, kui kvoorumi puudumisel koosolek edasi lükatakse. Selleks palun täida alljärgne volikiri  ja saada postiga Eesti Psoriaasiliidule aadressil:  Toompuiestee 10,  TALLINN 10137. 

EESTI  PSORIAASILIIT 

Lihtvolikiri

Mina, Eesti Psoriaasiliidu liige………………………………………………………….

volitan  Eesti Psoriaasiliidu üldkogu koosolekul 15. aprillil 2012.a. mind hääleõiguslikult esindama  Eesti Psoriaasiliidu liiget…………………………………………………….

“…………….”  2012.a.                                          …………………………………….

                                                                               Allkiri