KUTSE EESTI  PSORIAASILIIDU ÜLDKOGU AASTAKOOSOLEKULE

Eesti Psoriaasiliidu üldkogu aastakoosolek toimub 02.märtsil 2014 algusega kell 10.30  Tallinnas, Toompuiestee 10 saalis.

10.00  Osalejate registreerimine

10.30 – 12.30  ÜLDKOGU AASTAKOOSOLEK:

  1. 2013. majandusaasta aruanne ja selle kinnitamine
  2. 2013. aasta revisjonikomisjoni aruanne
  3. Uue juhatuse valimine
  4. Uue revisjonikomisjoni valimine

12.30 – vaheaeg (kohvipaus ja ravikosmeetikatoodete soetamise võimalus soodsamate

                            hindadega)

             Samal ajal toimub uue juhatuse esimene koosolek, kus pannakse paika ametid 

             ja tööülesanded.

 13.30 – 15.00 ÜLDKOGU AASTAKOOSOLEK JÄTKUB…

  1. Üldkogu teavitamine juhatuse koosoleku otsustest
  2. 2014. aasta tegevus- ja finantsplaani tutvustamine
  3. Jooksvad küsimused (liikmemaksu võlgnikest, lähiaja sündmustest jm.)

Lisainfo tel. 50 52 455 (Georg Jurkanov), e-mail: georg.jurkanov@gmail.com

…………………………………………………………………………………………

NB!  Kui Sul pole võimalik koosolekul osaleda, palun volita ennast esindama Sinu usaldust vääriv liidukaaslane. Nii toimides aitad Sa vältida kulutusi, mis paratamatult tuleb Eesti Psoriaasiliidul kanda, kui kvoorumi puudumisel koosolek edasi lükatakse. Selleks palun täida alljärgnev volikiri  ja saada postiga Eesti Psoriaasiliidu’le aadressil:  Toompuiestee 10,  TALLINN 10137. 

EESTI  PSORIAASILIIT 

Lihtvolikiri

Mina, Eesti Psoriaasiliidu liige………………………………………………………….

volitan  Eesti Psoriaasiliidu üldkogu aastakoosolekul 02.märtsil 2014.a. mind hääleõiguslikult esindama  Eesti Psoriaasiliidu liiget…………………………………………………….

“…………….”  2014.a.                                          …………………………………….

                                                                               Allkiri